MC Patron otomatik teslimatları nasıl etkinleştiririm / devre dışı bırakırım?

Updated at February 6th, 2023

Q. MC Boss'dan otomatik teslimatları nasıl etkinleştiririm/devre dışı bırakırım?

R. Aşağıdaki adımları izleyin:

MC Patron → 「daha fazlası」  → 「ayarlar」a tıklayın → 「Stok Döngüsü」ne basın → 「Otomatik gönderim」e tıklayın → Sipariş alırken teslimat modu seçilmişse veya seçilmemişse ilgili sipariş türü için otomatik teslimatları etkinleştirin veya devre dışı bırakın

Was this article helpful?